Contact

Legen van kliko's met zijlader

In een aantal wijken in Veenendaal worden de kliko's geleegd via een zogenoemde zijlader. Dit voertuig werkt met een mechanische grijparm waardoor onze medewerkers de container niet meer handmatig hoeven te beladen. Het resultaat: minimale fysieke belasting.

Voor u als inwoner betekent dat er speciale aanbiedregels gelden:

  • plaats kliko's in een rij met ongeveer 30 cm tussenruimte
  • met de wielen van de weg af en met gesloten deksel.
  • Ook kan het zijn dat er een aanbiedplek wordt aangewezen waar u voortaan de kliko aan moet bieden.

Wanneer is dit voor mijn kliko's van toepassing? 
Indien de kliko's worden geledigd door een zijlader, dan ontvangt u een brief met daarbij de aanbiedregels en aanbiedplek. Wij vragen dan uw medewerking om de kliko voortaan op de juiste manier aan te bieden.

Waarom wordt er een zijlader ingezet? 
Een zijlader is een voertuig dat steeds meer ingezet wordt in 'afvalland'. Doordat onze medewerkers de container niet meer handmatig hoeven te beladen heeft het als resultaat: minimale fysieke belasting. Medewerkers kunnen we 'duurzamer' inzetten omdat we te maken hebben met de zogenoemde P90norm: per leeftijdscategorie mag je per dag maar een x aantal container legen. Een zijlader werkt bovendien veel efficiënter en dat scheelt in kosten en indirect in de afvalstoffenheffing.