Contact

Tarieven

Afval scheiden loont!

Per 1 januari 2017 is de afvalinzameling in gemeente Renkum gewijzigd. Met als doel: meer grondstoffen en minder restafval. De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 1 januari 2017 uit twee delen. Elk huishouden betaalt nu een basistarief. Dit basistarief is lager dan de het vaste bedrag dat u voorheen aan afvalstoffenheffing betaalde. Daarbovenop betaalt u nu per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet. Of, als u in flat/appartement woont, per keer dat u de ondergrondse verzamelcontainer opent met uw milieupas. Zo heeft u zelf invloed op uw afvalkosten.

Basistarief 2019

  • 1-persoonshuishoudens: € 203,70
  • 2-persoonshuishoudens: € 221,80
  • 3- of meerpersoonshuishoudens: € 243,10

Aanbieden restafval per keer (variabel tarief):

• kleine restafvalkliko 140 liter € 3,-
• grote restafvalkliko 240 liter € 5,-
• gebruik 30 liter inworp ondergrondse verzamelcontainer € 0,50
• gebruik 60 liter inworp ondergrondse verzamelcontainer € 1,-

Een aanslag van het basistarief ontvangt u aan het begint van het jaar. Het aantal aanbiedingen van restafval verrekenen wij achteraf, dus steeds in het begin van het jaar volgend op het heffingsjaar.

Ter vergelijking:

In 2016 betaalde een éénpersoonshuishouden € 219,40; een tweepersoonshuishouden € 250,00 en een drie- of meerpersoonshuishouden   € 280,70 aan afvalstoffenheffing. In een jaar legen wij uw restafvalkliko maximaal 17 keer. Dat is eens per drie weken op een vaste dag. Bespaar op uw afvalkosten door één of meer inzamelbeurten over te slaan en de restafvalkliko bijvoorbeeld eens per zes of negen weken aan de weg te zetten. Of, als u in flat/appartement woont, door minder vaak een zak naar de ondergrondse verzamelcontainer te brengen. Afval scheiden loont!

Luierafval en incontinentiemateriaal

Als u veel luierafval heeft, kunt u daarmee gratis terecht bij vier speciale inleverpunten bij enkele kinderdagverblijven, verpleeg- en verzorgingshuizen. Als u om medische redenen veel afval heeft, kunt u in aanmerking komen voor een speciale regeling. Om stankoverlast te voorkomen, adviseren wij in alle gevallen de luiers aan te bieden in een dichtgeknoopte zak.

Kwijtscheldingen

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Voor meer informatie over de kwijtscheldingsregeling van de gemeente kunt u informatie vinden op de website van de gemeente Renkum