Contact

Winterdienst

Dit winterseizoen werken er 140 mensen in de 'Winterdienst'. Dit zijn veelal ACV medewerkers, maar ook van externe bedrijven worden mensen en materieel ingehuurd.

Ploegendienst
De medewerkers zijn verdeeld in een '4- ploegendienst'; de ene week dienst, de andere week vrij, de week daarop reservedienst, de vierde week hebben de medewerkers geen dienst en zijn ze ook niet oproepbaar. Er staat dus dag en nacht een team paraat om de gladheid te bestrijden.

Strooileiders
Aan het hoofd van de 4 ploegen staan 5 strooileiders. De strooileider is degene die bepaalt of, wanneer en hoe een strooiactie moet worden uitgevoerd. De strooileiders opereren volgens een 5-ploegendienst.

Technische Dienst
De Technische Dienst (6 medewerkers) staat klaar om eventuele technische mankementen direct te verhelpen.