Contact

Veelgestelde vragen

Alle vragen & antwoorden over de winterdienst

Wanneer wordt er gestrooid?

Aan de hand van de volgende bronnen bekijkt de ACV of een strooiactie noodzakelijk is:

 • Regionale verkeerscentrale en/of Rijkswaterstaat
 • Actueel weerbeeld via MeteoGroup. ACV heeft een rechtstreekse verbinding met MeteoGroup in Wageningen. Onder andere Weerman Reinier van den Berg houdt ons op de hoogte van de weersverwachtingen.
 • Melding...

  Lees verder »

Welke fietspaden worden er gestrooid?

De routes zijn te zien op de fietsroute strooikaarten. Wees altijd voorzichtig als u bij (aangekondigde) gladheid gaat fietsen.

Bij sneeuwval worden de fietspaden geborsteld en gestrooid. Dat komt omdat het fietsverkeer het gestrooide zout niet voldoende mengen met de sneeuw waardoor het zout niet oplost. Daarom is borstelen noodzakelijk.

Lees verder »

Wanneer wordt er gestrooid?

Aan de hand van de volgende bronnen bekijkt de ACV of een strooiactie noodzakelijk is:

 • Regionale verkeerscentrale en/of Rijkswaterstaat
 • Actueel weerbeeld via MeteoGroup. ACV heeft een rechtstreekse verbinding met MeteoGroup in Wageningen. Onder andere Weerman Reinier van den Berg houdt ons op de hoogte van de weersverwachtingen.
 • Melding...

  Lees verder »

Waarom wordt er in mijn straat niet gestrooid?

ACV strooit in opdracht van de gemeenten alleen op hoofdroutes, wijkontsluitingswegen en fietspaden. Er wordt niet in de wijken gestrooid omdat er 20 keer meer zout nodig zou zijn. Bovendien heeft ACV niet de capaciteit om alle straten, paden en trottoirs te strooien. Dit is bovendien veel te belastend voor het milieu.

In extreme winterse omstandigheden is het mogelijk dat fase...

Lees verder »

Wat betekent 'een gestrooide route binnen 400 meter?'

De gemeente heeft in het strooibeleid het uitgangspunt gehanteerd dat inwoners vanaf hun woning binnen ca. 400 meter van een gestrooid wegdek gebruik kunnen maken.

In het buitengebied is deze afstand niet altijd van toepassing. Door de uitgestrektheid kan de afstand groter dan 400 meter zijn.

Lees verder »

Waardoor wordt het strooien beperkt?

(Resultaat van) strooien kan beperkt worden door verschillende factoren:

 • Er valt teveel sneeuw waardoor de strooiwagens langzamer moeten/kunnen rijden en er dus langer over doen.
 • De temperatuur is te laag waardoor het zout minder goed of niet werkt (vanaf ca -10 graden)
 • Bij sneeuwval kan er geschoven worden. De sneeuw moet niet te vast...

  Lees verder »

Waar strooit ACV?

ACV strooit in de gemeenten Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen in opdracht van deze gemeenten. Op een plattegrond ziet u welke autowegen en fietspaden er gestrooid worden. Op de webpagina 'strooiroutes' vindt u de routes die worden gestrooid.

Lees verder »

Hoe kan ik zien dat er gestrooid is?

U kunt alleen zien dat er op een weg of fietspad gestrooid is als wegdek droog is. U ziet dan het witte zout op het wegdek liggen. Als ACV curatief strooit (tijdens ijzel en sneeuwval) kunt u waarschijnlijk niet zien dat er is gestrooid. U moet dus altijd goed opletten als u de weg opgaat en er gladheid is aangekondigd.

Lees verder »

Worden de provinciale en snelwegen ook gestrooid door ACV?

Nee, de Provincie en Rijkswaterstaat strooien de provinciale en snelwegen in Nederland.

Lees verder »

Helpt zout strooien als het sneeuwt?

Zout strooien bij sneeuwval heeft zin, maar het moet wel 'ingereden' worden en daar heb je verkeer voor nodig. Door dat verkeer worden de zoutkorrels vermengd met de sneeuw en kan de sneeuw verdwijnen. Daarnaast zorgen de wiel die over de weg rijden voor warmteontwikkeling.

Wanneer sneeuw is vastgevroren op de verharding is deze moeilijk te verwijderen. Bij sneeuwval...

Lees verder »

Wat is 'fase 2' strooien?

Fase 2 strooien betekent het strooien van alle openbare wegen binnen de bebouwde kom die niet in de standaard strooiroutes zitten. Bij fase 2 wordt altijd naar de omstandigheden gekeken zoals langdurige gladheid, sneeuwval en de zoutvoorraad. De gemeente beslist of fase 2 gestrooid wordt en geeft ACV opdracht hiertoe.

Lees verder »

Kan het bedrijfsterrein/ schoolplein ook gestrooid worden?

ACV voert in opdracht van de gemeente de gladheidbestrijding uit. Alleen gemeentelijke wegen en fietspaden worden gestrooid.

De afdeling 'Bedrijven' van ACV kan wel uw bedrijfsterrein of schoolplein strooien. U kunt hiervoor contact opnemen met verkoop@acv-groep.nl of 0318-648 165
 

Lees verder »

Wat is preventief en curatief strooien?

Bij preventief strooien gaat ACV op pad voordat het glad is. Door te strooien met nat zout willen we gladheid door bevriezing voorkomen.

Bij heftige neerslag of langdurige ijzel en sneeuw strooit ACV curatief (genezend) om de gladheid en sneeuwval te bestrijden. Vaak zetten we ook borstels en schuivers in om de sneeuw te ruimen. De...

Lees verder »

Feiten & fabels over gladheidbestrijding

ACV strooit dag en nacht
Waar. ACV begint met strooien als ze een bericht over gladheid krijgen van MeteoGroup. Ze strooien zowel overdag als ’s nachts.

Als ACV tijdens of na de sneeuwval strooit, verdwijnt de sneeuw snel
Niet waar. Nadat er gestrooid is, moet er eerst verkeer over de sneeuw heen rijden. Anders mengen de...

Lees verder »

Wat kan ik zelf doen om de gladheid te bestrijden?

U kunt ACV handje helpen door zelf het trottoir voor uw deur sneeuwvrij te maken en/of het te bestrooien met zout uit de supermarkt.

Lees verder »

Ben ik verplicht om de stoep voor mijn huis sneeuw- en ijsvrij te maken?

Vroeger was het sneeuw- en ijsvrij houden van het trottoir voor de woning een wettelijke verplichting voor de burger. Dit artikel is echter een aantal jaren geleden al uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geschrapt, omdat hier niet op te handhaven is. Daarbij is het in strijd met de Europese regelgeving op het gebied van het verrichten van arbeid.

De gemeente en ACV...

Lees verder »

Wordt mijn huisafval wel opgehaald als er sneeuw ligt?

In principe wel. Tenzij de situatie in de wijken dusdanig is dat het gevaarlijk is om met de vuilnisauto's de straat in te gaan. In dat geval zal uw gemeente en ACV via deze site communiceren over alternatieve aanbiedlocaties voor huishoudelijk afval.

Lees verder »

Wanneer begint het winterseizoen?

Het winterseizoen begint officieel op 1 november en eindigt op 31 maart. ACV staat deze hele periode dag en nacht paraat om de gladheid te bestrijden.

Lees verder »

Hoe kan ik mijn stoep het beste vrij van sneeuw houden?

Bij sneeuwval is het beter eerst te vegen en te schuiven en daarna eventueel te strooien

 • Strooi niet meer dan een handje zout per m2
 • Het zout gaat na ca. 10 minuten werken
 • Strooi niet te veel onder bomen, dat is slecht voor de wortels
 • Strooi op stukken straat waar mensen lopen.
 • Schuif sneeuw zo veel mogelijk...

  Lees verder »

Ga direct naar de veelgestelde vragen van:

Ede Renkum Veenendaal Wageningen Gladheid