Contact

Ondergrondse restafvalcontainers

In een deel van Ede, met name bij flats en appartementen, wordt het afval ingezameld in (ondergrondse) restafvalcontainers, die u opent met uw afvalpas. U kunt de locaties hiervan bekijken via www.acv-afvalkalender.nl en in de 'ACV' app (te downloaden via de Apple Store en Google Play Store). Het nummer op uw pasje is gekoppeld aan uw adres en hoort bij de woning. Uw pasje is daardoor uniek. Wees zuinig op deze pas. 

Wat mag in de ondergrondse container?
In de brengcontainer voor restafval mag u al het afval, dat in een plastic huisvuilzak past, in de container deponeren. Als u het in een gesloten plastic zak in de container deponeert blijft de inwerpopening schoon.

Wat mag niet in de container?
U mag geen grond, graszoden en dergelijke in de ondergrondse afvalcontainers deponeren. Daardoor zou hij zo zwaar worden dat deze niet meer geledigd kan worden. Chemisch afval, papier en karton, glas, textiel, grof (tuin)afval en bouw- en sloopafval mag u ook niet in de containers deponeren daarvoor zijn andere mogelijkheden.  Probeer geen lange voorwerpen, zoals latten, langs het deksel in de ondergrondse container te duwen. U maakt daarmee de boel stuk. Over het algemeen passen kartonnen dozen ook niet in de trommel. Ook als u ze samenvouwt blijft een doos hangen, doordat deze in het systeem weer uitvouwt en dan vast blijft zitten. Anderen kunnen daardoor geen gebruik meer maken van de container.

Wat te doen bij verlies of diefstal?
Wanneer u het pasje kwijt bent moet u dat melden, dan maken wij die ongeldig zodat misbruik wordt voorkomen. U kunt dan tegen betaling een nieuw pasje aanvragen. De kosten van een nieuw pasje bedragen € 15,00.

Heeft u per ongeluk iets kostbaars (telefoon, portemonnee, huissleutels etc.) in de verzamelcontainer laten vallen, dan kunt u met ACV contact opnemen om dit eruit te laten halen. De kosten hiervoor zijn € 50,-.

Afval naast de containers (=verkeerd aangeboden afval)
De gemeente Ede zet samen met ACV ‘schone buurt coaches' in. Zij helpen u met het juist aanbieden van afval en het voorkomen van zwerfafval. Ziet u toch afval naast de ondergrondse container? Bel dan met afdeling Toezicht van de gemeente Ede, telefoon 0318 680 132. Zij onderzoeken dan van wie het afval afkomstig is en zullen indien mogelijk een boete uitdelen van 90 euro of meer. Voor meer informatie over de procedure bij afval naast de containers (verkeerd aangeboden afval) kijk hier.

Storing
Als u op één of andere wijze uw afval niet in de container kwijt kunt bel dan ACV, telefoon 0318 648 160 (op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17 uur). ACV zorgt ervoor dat de storing binnen één werkdag wordt opgelost. Neem in de tussentijd uw afval weer mee naar huis of lever het in bij een andere container in uw woonkern (uw afvalpas werkt op alle restafvalcontainers in uw woonkern behalve bij bij containers op privéterrein. Hiermee voorkomt u zwerfafval, ongedierte en overlast in uw buurt.

Melding storing: ACV, telefoon 0318 648 160, WhatsApp 06 - 230 11 370, via info@acv-groep.nl of via het formulier op onze website. Wanneer u een storing meldt, is het belangrijk dat u ook het containernummer doorgeeft!

Melding vervuiling of afval naast de container: gemeente Ede, afdeling Toezicht, telefoon 0318 680 132.