Contact

Afvalpas

Wat is de Afvalpas?
De Afvalpas is een elektronische kaart. Op de Afvalpas staat een tegoed waarmee u gratis een bepaalde hoeveelheid grof huishoudelijk (tuin)afval kunt wegbrengen of laten ophalen. De afvalpas hoort bij uw adres en in geval van verhuizing dient u de afvalpas achter te laten, bijvoorbeeld in de meterkast.

Ga hier naar het aanvraagformulier voor een nieuwe afvalpas.

Wanneer heeft u de Afvalpas nodig?
U heeft de Afvalpas altijd nodig wanneer u grof huishoudelijk afval wilt brengen bij het afvalbrengstation of het Restore Kringloopbrengpunt (ook op afvalbrengstation), of wilt laten ophalen door ACV. Woont u in een flat of appartement? Dan heeft u de afvalpas nodig om de ondergrondse verzamelcontainer te openen. De Afvalpas is alleen te gebruiken door inwoners uit de gemeente Ede. Anderen kunnen geen gebruik maken van de voorzieningen voor afvalinzameling in Ede, zodat afvaltoerisme van buiten de gemeente wordt voorkomen.

Hoe werkt de Afvalpas?
Op de Afvalpas staan aan het begin van elk kalenderjaar acht gratis punten. Als bewoner kunt u deze gratis punten het hele jaar door gebruiken om een bepaalde hoeveelheid grof huisvuil of tuinafval gratis te brengen bij het Afvalbrengstation of op laten halen door ACV.

Er worden alleen punten van uw tegoed afgeschreven als het om afval gaat waarvoor bij ACV een tarief geldt. Voor het wegbrengen van ander afval, zoals papieren wegwerpluiers, electrische apparaten, klein chemisch afval, metalen, papier en karton, glas en textiel heeft u wel de Afvalpas nodig, maar er worden dan geen punten van uw tegoed afgeschreven. Ook voor het wegbrengen of op laten halen van toonbaar verkoopbare huisraad, meubels, metalen en nog goed werkend wit- en bruingoed worden geen punten afgeschreven. Wel heeft u altijd de Afvalpas nodig!

Voor het wegbrengen van afval naar het Afvalbrengstation, waarvoor een tarief geldt, wordt per m3 of een gedeelte daarvan punten afgeschreven, de hoeveelheid punten verschilt per afvalsoort. Voor het ophalen van afval door ACV, waarvoor een tarief geldt, wordt per m3 of een gedeelte daarvan 4 punten afgeschreven. Als er onvoldoende tegoed op uw Afvalpas staat betaalt u € 25,- per m3.

Is uw Afvalpas beschadigd of kwijt?
Tegen betaling van € 15,- ontvangt u een nieuwe Afvalpas met daarop het eventuele tegoed van uw verloren of beschadigde Afvalpas. Uw oude Afvalpas wordt geblokkeerd. Een nieuwe afvalpas kunt u hier aanvragen.